Prestatieafspraken met de gemeente

Uitgangspunten tot 2025, waarbij wij spreken over:
Woningvoorraad, huisvesting van de doelgroepen, leefbaarheid, betrokkenheid van bewoners bij beheer en beleid, wonen en zorg en overige afspraken. Het accent komt het komend jaar te liggen op de leefbaarheid en de leefomgeving. De gesprekken hierover zijn nog gaande.

Samenwerkende Huurdersverenigingen Haaglanden

Sinds kort is onze huurdersvereniging aangesloten bij de samenwerkende Huurdersverenigingen Haaglanden, waarbij vooral gesproken gaat worden over de prestatieafspraken met de gemeente en Wonen Midden Delfland, waarbij het accent op de regio, maar waarbij de Huurdersvereniging lokaal gebruik kan maken van de input van deze samenwerking, zodat er onderling tussen de verschillende gemeente geen verschil meer zou moeten ontstaan.
Wonen Midden Delfland is een voorstander van deze samenwerkende constructie.

Sticker voor zonnepanelen op dak

Heeft u zonnepanelen op het dak liggen, dan heeft u ook een sticker in uw meterkast nodig ten behoeve van de stroom van de zonnepanelen.
Voor uw veiligheid is het van groot belang dat er in uw meterkast een speciale sticker wordt geplaats ter informatie van de brandweer.

Als u hier nog geen sticker voor heeft, neem dan contact op met Wonen Midden Delfland.

werkzaamheden bestuur

Waar gaan wij komende jaar voor u aan werken?

1 Participatieovereenkomst.
Wat betekent dat voor u? De Huurdersvereniging gaat een overeenkomst aan met Wonen Midden Delfland omtrent de samenwerking in de komende jaren. Daarin wordt ook gesproken over het doel en afspraken kader, erkenning van de Huurdersvereniging, betrokkenheid bij activiteiten beleid en corporatie. Meten van kwaliteit van de dienstverlening. Recht op voordracht van commissarissen. De Huurdersvereniging heeft recht op alle informatie, advies- en instemmingsrecht.

2.Prestatieafspraken met de gemeente.
Uitgangspunten tot 2025, waarbij wij spreken over:
Woningvoorraad, huisvesting van de doelgroepen, leefbaarheid, betrokkenheid van bewoners bij beheer en beleid, wonen en zorg en overige afspraken.
Zoals u in dit schrijven kunt lezen zit uw bestuur niet stil en behartigen wij uw belangen als huurder

Jaarvergadering

Op 22 maart is de jaarvergadering van de Huurders Vereniging Maasland.
Deze zal gehouden worden in de grote zaal van Singelhof aan de Hofsingel 18 te Maasland
aanvang 20.00 uur