Bestuur

Het bestuur is sinds september 2019 aangevuld met twee leden van de bewonerscommissie SPD van de Singelhof, Punt en Dijkhuizen. Wij zijn blij met deze uitbreiding.

Het bestuur bestaat thans uit de leden:

  • Ab Ruigrok   – voorzitter
  • Frans de Bruijn  – secretaris
  • Vacature – penningmeester
  • Paul Mosterd – bestuurslid
  • Rob Noordermeer – bestuurslid
  • Jacinta Koop – bestuurslid (aanspreekpunt voor Maasdijk)
  • Vacature

Wij hopen dat wij u waar nodig bij kunnen en mogen staan ingeval van problemen met de verhuurder Wonen Midden-Delfland.

Uiteraard is en blijft het de bedoeling dat u eerst contact op neemt met de woningstichting maar als dat geen of onvoldoende resultaat oplevert. Neem dan

contact op met ons. Het mailadres is info@huurdersverenigingmaasland.nl .
Of met één van de bestuursleden.

Rooster aftreden bestuur HVMM 2022-2029