Bestuur

bestuur huurdersvereniging maasland
vlnr – achter: Els de Vos, Carla Hansler, Wilfried Alsemgeest & Rob de Kiewit.
voor: Frans de Bruijn, Dick Tuitel & Gerrit van de Wal.
  • Voorzitter – Dick Tuitel
  • Penningmeester – Gerrit van der Wal
  • Secretaris – Rob de Kiewit
  • Lid – Wilfried Alsemgeest
  • Lid – Els de Vos – bezoekt gemeentebijeenkomsten
  • Lid – Frans de Bruijn – bezoekt gemeentebijeenkomsten
  • Lid – Carla Hansler – notuliste en lid van klankbordgroep Wonen Midden Delfland