Belangenbehartiging

Onze vereniging behartigt de belangen voor alle huurders van woningen en appartementen van Wonen Midden Delfland in Maasland en Maasdijk. Hieronder verstaan wij o.a.:

 • Dienstverlening aan leden en/of bewonerscommissies
 • Individueel advies aan haar leden
 • Informatie en voorlichting over voor huurders relevante zaken
 • Collectieve belangenbehartiging bij Wonen Midden Delfland
 • Advies en ondersteuning aan huurders bij periodieke onderhoudsprojecten, woningverbetering en herstructurering door de verhuurder
 • Periodiek overleg met de verhuurder

Onderwerpen:

 • Het huurbeleid (de jaarlijkse huuraanpassing)
 • Het strategisch voorraadbeheer (onderhoud, woningverbetering, sloop en, verkoop woningen). – Het onderhoudsbeleid
 • Communicatie met de huurders
 • Signalering en advisering op het terrein van volkshuisvesting en de leefbaarheid in Maasland en Maasdijk
 • Wensen, knelpunten en misstanden onder de aandacht brengen van Wonen Midden Delfland, de Gemeente Midden Delfland en maatschappelijke organisaties.

Nederlandse Woonbond

Huurders Vereniging Maasland en Maasdijk is lid van de Nederlandse Woonbond. De Woonbond onderhandelt met de minister van VROM over zaken, die alle huurders aan gaan, zoals jaarlijkse huuraanpassing, huurtoeslag en het bouwen van het aantal woningen. Dat is dus ook voor u van belang.
Ook kunnen we als vereniging een beroep doen op de juridische adviseurs van de Woonbond.