Huurdersvereniging Maasland en Maasdijk

Een huurdersvereniging is een onafhankelijke organisatie die de belangen van de huurders behartigt. In Midden-Delfland zijn 2 huurdersverenigingen actief nl. één voor de kernen Schipluiden/Den Hoorn en één voor de kern Maasland en Maasdijk.

Overleg Huurdersvereniging en Wonen Midden-Delfland
De “Wet op het overleg Verhuurder-Huurder” geeft de huurdersvereniging rechten om met de verhuurder te overleggen over het beleid. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • onderhoud en verbetering van uw woning en woonomgeving;
  • huurprijzenbeleid;
  • de samenstelling, kwaliteit en prijs van diensten die de woningstichting biedt.

Uw invloed
Hoe meer leden de huurdersvereniging heeft des te meer de vereniging voor u kan betekenen. Als lid van de vereniging kiest u uw vertegenwoordiging, het bestuur, die uw belangen behartigt tijdens het overleg met de verhuurder. Tijdens de ledenvergadering heeft u direct invloed op het beleid en de plannen van de vereniging. U bepaalt mede wat tijdens het overleg besproken wordt.