Info

Maandelijks besteedt u een groot deel van Uw inkomen aan de huur van uw woning. Als u een koelkast koopt en er gaat iets fout, gaat u terug naar de winkelier. In het uiterste geval neemt u contact op met de Consumentenbond. Maar als u huurder bent is het veel moeilijker om bij problemen en wensen Uw recht te halen, u begeeft zich dan op een terrein met veel regels, voorschriften en wetten.

Hoewel u een hoog bedrag per maand neertelt voor het wonen, heeft u verhoudingsgewijs weinig invloed op het onderhoud aan de woning, de hoogte van de huur en bijkomende kosten, de voorzieningen in de woonomgeving of over de kwaliteit van de diensten van uw verhuurder.

VOOR WIE WERKT DE HUURDERSVERENIGING MAASLAND EN MAASDIJK (HVMM)

De huurdersvereniging behartigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden in Maasland en Maasdijk.
De HVMM werkt voor alle huurders in de woonkern Maasland en Maasdijk, o.a. door het voeren van overleg met de woningcorporatie, de gemeente, enz, over onderwerpen als huurbeleid, onderhoud van de woningen, woonomgeving, nieuwbouw, sloop etc.

BELANGENBEHARTIGING

Belangrijke besluiten zoals de huurverhoging worden niet meer alleen in Den Haag genomen. Tegenwoordig mogen verhuurders zelf voor een belangrijk deel de huurverhoging bepalen. De HVMM onderhandelt hierover met de verhuurders. Steeds meer belangrijke zaken op het gebied van wonen en woonomgeving worden in onderling overleg tussen de verhuurders en gemeente geregeld. De belangen van woonconsumenten worden door de HVMM behartigd. De HVMM is dan ook een volwaardig partner in allerlei overlegsituaties.

ONDERZOEK

De HVM doet ook onderzoek naar allerlei zaken die te maken hebben met wonen en woonomgeving. Om de belangen van de huurders in de toekomst nog beter te garanderen vragen wij u lid te worden van de HVMM.

Het lidmaatschapsgeld is slechts € 1,20 per jaar