Ondersteuning

Maar Huurdersvereniging Maasland en Maasdijk doet meer:
Mocht u problemen ondervinden met Wonen Midden Delfland, dan proberen wij te bemiddelen. Mocht een reparatie te lang uitblijven, dan zullen wij u, als u dit wenst, voorzien van het advies om tot een goede oplossing te komen.

De huurdersvereniging is geen klachtenbureau, maar u kunt altijd hulp krijgen. In voorkomende gevallen gaan we in overleg, met Wonen Midden Delfland.
Wij zullen echter eerst altijd proberen om u de juiste weg te wijzen als dat niet helemaal duidelijk mocht zijn.

Overleg met de gemeente houdt in dat de huurdersvereniging gevraagd wordt naar de mening van de huurder over o.a. de inrichting van dorp of wijk.
Moeten er meer woningen komen en zo ja, waar moeten die komen?
Er zijn jaarlijks een aantal gesprekken met de Gemeente op inspraak- en informatieavonden