Lid worden

Als huurder heeft u inspraak. De huurdersvereniging Maasland en Maasdijk behartigt de belangen van de huurders.

We overleggen regelmatig met woningstichting over:
• de jaarlijkse huurverhogingen
• een goede en snelle klachtenafhandeling
• wat er aan de orde komt als een huurder de woning verlaat (mutatiebeleid)
• zaken die door leden aan de orde gesteld zijn tijdens ledenvergaderingen

Wij lossen uw eventuele probleem niet op, maar adviseren en bieden hulp aan onze leden bij individuele geschillen met de woningstichting

Hoe meer huurders wij vertegenwoordigen, hoe sterker wij in het overleg staan. Word daarom lid van onze vereniging!

De contributie bedraagt € 0,10 per maand en betaalt u met de maandelijkse huur.

U kunt zich als lid aanmelden via onderstaand formulier.