Bea van der Heide-Huijsmans nieuwe huurderscommissaris Wonen Midden-Delfland

Op voordracht van de huurders is Bea van der Heide-Huijsmans per 16 juni 2021 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Zij volgt hiermee Sophieke van Ginkel op. ‘Wij zijn blij met de benoeming van deze nieuwe commissaris’ geeft directeur-bestuurder Peter van Ling aan. ‘Bea brengt veel expertise en ervaring mee’.
Bea is werkzaam in de zorg en is momenteel adjunct-regiodirecteur bij Gemiva-SVG Groep, een organisatie die mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking ondersteunt.
Bea is een ervaren toezichthouder. Hiervoor was zij 8 jaar lid van de RvC bij Woning Stichting Nieuwkoop. Ook hier was zij huurderscommissaris en daarmee contactpersoon van de huurdersorganisatie.
De Raad van Commissarissen van Wonen Midden-Delfland bestaat uit vier toezichthouders. De andere drie leden zijn:

    • Ruben Peeters, voorzitter, profiel juridische zaken.
    • Karin de Graaf, vice-voorzitter, huurderscommissaris, profiel volkshuisvestelijk.
    • Roger Boxman, lid, profiel financiën en control.