Reglement verhuiskosten vergoeding

Velen onder u zijn waarschijnlijk onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden om voor een bijdrage in de verhuiskosten in aanmerking te komen. U kunt in het reglement zien of u hiervoor in aanmerking komt of niet. Het bestuur vindt het belangrijk dit reglement ook met u te delen, vandaar dat wij dit nu op de site zetten.

Download reglement hier