Prestatieafspraken ondertekend

Op dinsdag 13 december 2016 hebben de Gemeente Midden-Delfland, Wonen Midden-Delfland, Huurdersvereniging Schipluiden-den Hoorn en HuurdersVereniging Maasland de prestatieafspraken 2017 ondertekend. Deze prestatieafspraken maken onderdeel uit van de Woningwet 2015.In de prestatieafspraken maken gemeente, corporatie en huurders(verenigingen) afspraken over de sociale huurwoningen in de gemeente. Er zijn afspraken gemaakt over de voorraad huurwoningen, over duurzaamheid, betaalbaarheid en verkoop. Ook over de hoeveelheid en type nieuwbouwwoningen gaan Gemeente, Wonen Midden-Delfland en de beide Huurdersverenigingen met elkaar in overleg.
Bent u benieuwd naar de inhoud van de prestatieafspraken dan kun u deze inzien op de website van de gemeente, www.middendelfland.nl of op de website van Wonen Midden-Delfland, www.wonen-middendelfland.nl