Participatieovereenkomst

De participatie overeenkomst met Wonen Midden Delfland is door uw Huurders Vereniging uitgebreid besproken en wij hebben aanvullingen en verbeteringen aangebracht en voorgelegd aan Wonen Midden Delfland.