Participatie overeenkomst

Vorig jaar melden wij u dat wij samen met huurdersvereniging Schiphoorn en Wonen Midden Delfland bezig waren om te komen tot een participatie overeenkomst.
Deze overeenkomst bepaalt in hoeverre wij informatie-, adviesrecht- en instemminsrecht op het beleid van Wonen Midden Delfland krijgen, cq hebben volgens de nieuwe woningwet.
Welnu het komende eerste kwartaal hopen wij tot een afronding te komen.
Daarna zullen wij de overeenkomst op de site publiceren.