Nieuws van het bestuur

Het einde van 2019 nadert met rasse schreden. Een jaar waar vele onderwerpen met WMD zijn besproken zoals;

  • De problemen rond het complex Veldesteyn wat al 3 jaar loopt maar waarin op 19 november 2019 goede afspraken zijn gemaakt. Nu maar hopen op een snelle afhandeling door de aannemer ABB,
  • Er zijn weer afspraken gemaakt inzake de huurverhogingen voor 2019,
  • Er is weer een eet en praat mee gehouden waarin de bewoners mee konden doen aan een vragenlijst. Jammer dat de blanco stemmers niet zichtbaar waren?
  • De prestatie afspraken tussen gemeente WMD en de huurdersverenigingen worden mogelijk dit jaar nog afgerond?
  • Ook is er gesproken over communicatie tussen bewoners WMD maar ook HVM. Dit blijkt nog steeds een heel moeilijk punt te zijn. Hopelijk komt daar in 2020 verbetering in.
  • Wonen Midden-Delfland vierde met de huurders en steakholders haar 100 jarig bestaan. Best een mijlpaal om bij stil te staan. Vanaf deze plaats feliciteren wij WMD van harte met het bereiken van deze respectabele leeftijd.
  • Nu zijn wij bezig met het maken van een samenwerkingsovereenkomst met WMD.
  • Wij zijn blij u te kunnen melden dat het bestuur is uitgebreid met twee leden van het bestuur van de SPD.

U ziet er is veel werk aan de winkel geweest afgelopen jaar en er staat ons nog veel te wachten.
Niettemin wensen wij het bestuur van Huurdersvereniging Maasland al onze leden en prettige kerstdagen toe maar bovenal een genotvol wonen in 2020 toe.