Ledenvergadering

Beste leden,
In verband met de heersende corona uitbraak was het afgelopen jaar niet mogelijk een ledenvergadering te beleggen. Wij streven ernaar om medio Maart 2021 alsnog een ledenvergadering bijeen te roepen als het mogelijk is. Wij zullen de definitieve datum tijdig bekend maken.