Werkplan HVM

Huurdersvereniging Maasland 2020

Het jaar gaat snel. Door de corona geen ledenvergadering. Het is niet fijn als je elkaar niet op een ledenvergadering kunt ontmoeten. De eisen om een vergadering te mogen houden zijn streng daarnaast willen wij u niet in de problemen brengen. De penningmeester heeft in ieder geval wel met de kascontrolecommissie de boeken doorgesproken. Dat is namelijk noodzakelijk om voor 2021 in aanmerking te komen voor de geldelijke bijdrage van de Wonen Midden-Delfland.
Wat is er het afgelopen door het bestuur gedaan? Zij hebben vele malen overleg gehad met Wonen Midden-Delfland over zeer uit een lopende zaken. Zoals de verhoging, diversen klachten van huurders en overleg met gemeente en Wonen Midden-Delft over het aanbod van de bouwen woningen in Midden-Delfland in het bijzonder in Maasland.
Er worden twee projecten op gestart namelijk op de plaats van het gesloopte deel van het gemeentehuis en ter plaatse van de gesloopte Gereformeerde Kerk. Als het doorgaat worden er huurwoningen in het project opgenomen. Wonen Midden-Delfland is bezig met de aankoop van 375 woningen in gemeente Westland te weten Maasdijk. De woningstichting zal door over in de pers nadere mededelingen doen. Het woningbezit zal bij de huurdersvereniging Maasland worden ondergebracht. Zij zullen dan ook de belangen van deze huurders behartigen.
Veldensteyn loopt nu eindelijk de aannemer moet een aantal proeven doen. Geluidsmetingen in en buiten de woningen.
Aan de hand deze metingen zullen de noodzakelijke werkzaamheden plaatsvinden. Hofsingel heeft ook onze aandacht. Er zijn een aantal onderhoudswerkzaamheden in middels opgestart. Momenteel zijn wij ook in gesprek met Wonen Midden-Delfland over het opladen van elektrische fietsen en scootmobiels. De reden is dat veel branden ontstaan tijdens het opladen van de scootmobiels en elektrische fietsen. Wij hopen u daarover zo spoedig als mogelijk hier over te berichten.

Ledenvergadering

Beste leden,
In verband met de heersende corona uitbraak was het afgelopen jaar niet mogelijk een ledenvergadering te beleggen. Wij streven ernaar om medio Maart 2021 alsnog een ledenvergadering bijeen te roepen als het mogelijk is. Wij zullen de definitieve datum tijdig bekend maken.

Participatieovereenkomst – April 2020.

2019 melden wij u dat wij, samen met huurdersvereniging Schiphoorn en Wonen Midden Delfland, bezig waren om te komen tot een participatie overeenkomst.
Deze overeenkomst bepaalt in hoeverre wij informatie-, adviesrecht- en instemminsrecht op het beleid van Wonen Midden Delfland krijgen, cq hebben volgens de nieuwe woningwet.
Op 7 april 2020 hebben de drie partijen deze overeenkomst getekend. De overeenkomst vindt u hieronder;klik tweemaal op de afbeelding en u krijgt de getekende overeenkomst te zien.