Bezwaar maken tegen de huurverhoging

Bij veel huurders valt een dezer dagen weer de jaarlijkse huurverhoging op de mat. Voor huurders van een sociale (gereguleerde) huurwoning moet de huurverhoging aan veel wettelijke regels voldoen. Voldoet je huurverhogingsvoorstel niet aan de regels? Dan kun je succesvol bezwaar maken. De Woonbond heeft een online check(externe link) gepubliceerd waarmee je kunt controleren of bezwaar maken tegen de huurverhoging in jouw geval loont. Als dat zo is, levert de check een modelbezwaar die van toepassing is op jouw situatie.

Huurverhoging en inkomen
Zo mogen huishoudens met een inkomen tot €42.436 maximaal 4,1% huurverhoging krijgen. Huishoudens met een inkomen dat hier boven ligt kunnen maximaal 5,6% huurverhoging krijgen. AOW’ers, huishoudens van vier of meer personen en chronisch zieken of gehandicapten kunnen geen inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.

Sociaal Huurakkoord
Voor veel sociale huurders bij corporaties zullen de huurverhogingen lager uitvallen. De woonbond heeft met corporaties afgesproken dat de gemiddelde huurverhoging niet hoger mag zijn dan inflatie. Dat betekent dat de huurprijzen bij corporaties gemiddeld maximaal met 1,6% mogen stijgen.

Huurverlaging of bevriezing In het Sociaal Huurakkoord zijn ook afspraken gemaakt over huurverlaging en bevriezing voor huurders met een laag inkomen en hoge huurprijs. Doe de check huurverlaging of huurbevriezing om te zien of je hiervoor in aanmerking komt. Er zijn corporaties die aangeven geen huurverlaging of bevriezing te doen, omdat het huurakkoord nog niet in wetgeving is gegoten. Maar de minister heeft bevestigd dat de afspraken voor huurverlaging en huurbevriezing in 2019 binnen de huidige wetgeving.

Huurderslijn
Hulp nodig bij het bezwaar maken tegen de huurverhoging, of andere vragen over je rechten als huurder? Probleem met te hoge servicekosten of achterstallig onderhoud? Leden van de Woonbond kunnen hiervoor terecht bij
de Huurderslijn, onze juridische ledendienst.

Participatie overeenkomst

Vorig jaar melden wij u dat wij samen met huurdersvereniging Schiphoorn en Wonen Midden Delfland bezig waren om te komen tot een participatie overeenkomst.
Deze overeenkomst bepaalt in hoeverre wij informatie-, adviesrecht- en instemminsrecht op het beleid van Wonen Midden Delfland krijgen, cq hebben volgens de nieuwe woningwet.
Welnu het komende eerste kwartaal hopen wij tot een afronding te komen.
Daarna zullen wij de overeenkomst op de site publiceren.

Nieuws van het bestuur

Het einde van 2019 nadert met rasse schreden. Een jaar waar vele onderwerpen met WMD zijn besproken zoals;

  • De problemen rond het complex Veldesteyn wat al 3 jaar loopt maar waarin op 19 november 2019 goede afspraken zijn gemaakt. Nu maar hopen op een snelle afhandeling door de aannemer ABB,
  • Er zijn weer afspraken gemaakt inzake de huurverhogingen voor 2019,
  • Er is weer een eet en praat mee gehouden waarin de bewoners mee konden doen aan een vragenlijst. Jammer dat de blanco stemmers niet zichtbaar waren?
  • De prestatie afspraken tussen gemeente WMD en de huurdersverenigingen worden mogelijk dit jaar nog afgerond?
  • Ook is er gesproken over communicatie tussen bewoners WMD maar ook HVM. Dit blijkt nog steeds een heel moeilijk punt te zijn. Hopelijk komt daar in 2020 verbetering in.
  • Wonen Midden-Delfland vierde met de huurders en steakholders haar 100 jarig bestaan. Best een mijlpaal om bij stil te staan. Vanaf deze plaats feliciteren wij WMD van harte met het bereiken van deze respectabele leeftijd.
  • Nu zijn wij bezig met het maken van een samenwerkingsovereenkomst met WMD.
  • Wij zijn blij u te kunnen melden dat het bestuur is uitgebreid met twee leden van het bestuur van de SPD.

U ziet er is veel werk aan de winkel geweest afgelopen jaar en er staat ons nog veel te wachten.
Niettemin wensen wij het bestuur van Huurdersvereniging Maasland al onze leden en prettige kerstdagen toe maar bovenal een genotvol wonen in 2020 toe.