Samenwerkende Huurdersverenigingen Haaglanden

Sinds kort is onze huurdersvereniging aangesloten bij de samenwerkende Huurdersverenigingen Haaglanden, waarbij vooral gesproken gaat worden over de prestatieafspraken met de gemeente en Wonen Midden Delfland, waarbij het accent op de regio, maar waarbij de Huurdersvereniging lokaal gebruik kan maken van de input van deze samenwerking, zodat er onderling tussen de verschillende gemeente geen verschil meer zou moeten ontstaan.
Wonen Midden Delfland is een voorstander van deze samenwerkende constructie.